Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

Afdruk

EnBITCon GmbH
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn

Tel: 0 22 8 - 33 88 89 - 0
Fax: 0 22 8 - 33 88 89 - 99

E-mail: info@enbitcon.de

Bedrijfsleiders: de heer Enrico Bujotzek, de heer Marcel Zimmer
Register rechtbank: Bonn Local Court
Register nummer: HRB 21861
Zetel van de vennootschap: Bonn
Identificatienummer omzetbelasting: DE295363702

Aanvullende informatie voor Zwitserland

BTW-nummer: CHE-385.545.261 MWST

Fiscaal adres in Zwitserland:
EnBITCon GmbH, Bonn/D
c/o sf treuhand gmbh
Bellikerstrasse 15
8965 Berikon
Zwitserland

Disclaimer

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Disclaimer

Inhoud van het online aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt vanaf zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis heeft van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen om deze pagina's te bekijken.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een handelsmerk impliceert niet dat het niet door de rechten van derden wordt beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming

Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder vermelding van persoonlijke gegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden bestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.

Geschillenregeling

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U vindt ons e-mailadres in bovenstaand impressum.

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.